MÜSABAKA KURALLARI

  1- Amaç
  2- Başvuru
  3- Müsabaka alanı
  4- Müsabıklar
  5- Sıkletler
  6- Sınıflandırma ve Müsabaka metotları
  7- Müsabaka süresi
  8- Kura çekimi
  9- Tartı
10- Müsabaka ile ilgili uygulamalar
11- Müsade edilen teknikler ve alanlar
12- Geçerli puanlar
13- Puanlama ve yayımlanması
14- Yasaklanmış hareketler
15- Üstünlük kararı
16- Kararlar
17- Yere düşme
18- Yere Düşme/Knock-Down ile ilgili kararlar
19- Müsabakaya ara verme ile ilgili uygulamalar
20- Orta ve yan hakemler
21- Kayıt hakemi
22- Görevlilerin tayin edilmesi
23- Müsabaka kurallarında belirtilmemiş olan diğer konular
24- İtiraz

 

 
1. Amaç
Müsabaka kurallarının amacı; Standart hale getirilen kuralların uygulamasının sağlanmasıyla ; WTF, Bölgesel Birlikler ve üye Federasyonlar tarafından organize ve teşvik edilen müsabakalarla ilgili her türlü seviyedeki konuların adil hane ve düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.
(Yorum)
Madde l 'in amacı Dünya' da Taekvvondo müsabakalarının standartlaşmasını sağlamaktır. Bu
kuralların temel prensiplerine uymayan hiçbir müsabaka Taekwondo müsabakası olarak kabul edilemez.

2. Başvuru
WTF, Bölgesel Birlikler ve üye Federasyonlarca organize ve teşvik edilen tüm müsabakalarda bu müsabaka kuralları uygulanacaktır. Bununla beraber herhangi bir üye Federasyon müsabaka kurallarının bir kısmını değiştirmek isterse öncelikle WTF'' nin onayını almalıdır.
(Açıklama #1)
Önce onay alma : Herhangi bir Organizasyonda, mevcut kurallarının bir kısmında değişiklik yapılmak istediğinde, istenen değişiklik için nedeniyle birlikte değiştirilmiş müsabaka kuralını WTF' ye sunmalıdır. Müsabaka kuralları ile ilgili herhangi bir değişikliğin uygun görülmesi için değişiklik karan müsabaka programından bir ay önce WTF tarafından alınmalıdır.
(Açıklama #2)
1) Sıkletlerin değişikliği, 2) Uluslararası Hakem sayısının artırılması ve azaltılması, 3) gözlemcinin, kayıtçının ve görevli doktorun v.s.yerinin 4) müsabaka süresi, v.b. de önce WTF'' nin onayı alındıktan sonra değiştirilebilecek konular kategorisine dahildir. Bununla beraber geçerli puan, uyarılar ve eksi puanlar ve müsabaka alanı gibi konular hiçbir koşulda değiştirilmeyecek hususlardır.

3. Müsabaka Alanı
Müsabaka sahası 12 x 12 m ölçülerinde olacak ve herhangi bir engelleyici çıkıntısı olmayan pürüzsüz bir yüzeye sahip olacaktır. Müsabaka sahası elastik bir minder ile kaplanacaktır. Bununla birlikte eğer gerekirse müsabaka sahası zeminden 0,5-0,6 m yükseklikte bir platform üzerine inşa edilecek ve müsabıkların emniyeti için sınır çizgisi dışı 3 0 daha az bir eğimle meyilli bir şekilde yapılacaktır.


1. Müsabaka alanının belirlenmesi
1) 12m x 12m lik alan müsabaka alanı olarak adlandırılır ve müsabaka alanının kenar çizgisinin içeri kısmında farklı renkli l m'lik alan müsabıkların sınır çizgisini geçmemeleri için uyan alanıdır.
2) Müsabaka alanı ve uyan alanının işaretlenmesi iki alanın yüzey renklerinden farklı renklerle ayırt edilebilecek şekilde yapılacak veya yüzeyin tamamı bir renkte ise 5 cm genişliğinde beyaz bir çizgi ile gösterilecektir.
3) Müsabaka alanı ve uyan alam arasındaki ayırım çizgisine uyan çizgisi denilecek ve müsabaka alanının en dış çizgisine sınır çizgisi adı verilecektir.
2. Yerlerin belirtilmesi
1)Orta hakemin yeri : Müsabaka alanı merkezinden 3. Sınır Çizgisine doğru 1,5 m geride bulunan nokta orta hakemin yeri olarak belirtilecektir.
2)Yan hakemlerin yeri :Müsabaka Alanı'nın merkez noktasına bakacak şekilde; 1. Sınır Çizgisi'nin 0,5 m dışındaki yer 1. Yan Hakemin yeri, 2. Sınır Çizgisi'nin alt köşe noktasından 0,5 m dışındaki yer 2. Yan Hakemin yeri, 2. Yan Hakemin karşısında 4. Sınır Çizgisi'nin 0,5 m dışındaki yer 3. Yan Hakem'in yeri olarak belirtilecektir.
3)Puan Kayıt Hakemi'nin yeri : 1. Yan Hakemin 2 m den fazla gerisindeki yer Puan Kayıt Hakemi'nin yeri olarak belirtilecektir.
4)Görevli Doktor'un yeri : Kenar Çizgisinin 3 m den fazla sağındaki yer Görevli Doktor'un yeri olarak belirtilecektir.
5)Müsabıkların yeri : Müsabıkların yeri ; 1. yan hakeme bakacak şekilde müsabaka alanının merkez noktasından l 'er m sağında ve solunda olmak üzere belirlenecektir. Sağ taraf mavi müsabıkın yeri ve sol taraf kırmızı müsabıkın yeri olarak belirtilecektir.
6)Antrenörlerin yeri : Her bir müsabıkın tarafındaki Sınır Çizgisinden l m uzaktaki nokta Antrenörler'in yeri olarak belirtilecektir.
7)Kontrol Masasının yeri. Müsabıkların koruyucu malzemelerinin kontrolü için, kontrol masası müsabaka sahasının girişme yakın olacaktır.

(Açıklama #1)
Elastik minder : Minderin elastiklik derecesi müsabaka öncesi, WTF tarafından onanmış
olmalıdır.
(Açıklama #2)
Müsabaka alanı ölçüsü : Müsabaka alanı 12mxl2m olurken, l-2m dış alan güvenlik alanı
olarak oluşturulmalıdır. Bu alan yaklaşık 14mxl4m veya 16mxl6m olacaktır.
(Açıklama #4)
Renk :Minderin yüzey rengi rahatsız edici yansıtıcı olmasından ve mi] görüşünü yormasından kaçınılmalı. Renk tasannu müsabaka yüzeyi, r malzemeleriyle ve kıyafetleri ile uyumlu olmalıdır.
(Açıklama #5)
Uyarı çizgisi: Uyarı çizgisi, geçerli tekniğin puan olarak kabul edilme müsabıkların sınır çizgisine yakın olduklarına dair uyarılması içindir.
(Açıklama #6)
Kontrol masası :Kontrol masasında, kontrol eden kişi müsabıkların WTF onaylı malzemeler giydiğini ve bunların müsabıklara tam olarak uygunluğunu kontrol eder. Malzemenin uygun olmadığında değiştirilmesi istenir.
(Görev için yol gösterme 1)
Müsabakanın fazlaca kesintiye uğramaması için orta hakemin musaba] bu boyutların yönetim ve kullanımla ilgili uygulamalarım çok iyi anlamalıdır.
(Görev için yol gösterme 2)
Sınır çizgisi: Müsabıklardan birinin bir ayağı veya iki ayağı birden Sn orta hakem derhal "Kal-yeo" komutu verip "Kyong-go" ile cezalandın müsabıkta Sınır Çizgisini geçerse "Kyong-go" cezasını ilk çıkana vermelidir.

4. Müsabıklar
1. Müsabıkların özellikleri
1- Müsabakaya katılacak olan takımın Milliyetini taşımak
2- Milli Taekwondo Birliği tarafından önerilmek
3- Kukiwon /WTF tarafından verilmiş Taekwondo Dan sertifikasına sahip olmak,
Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonasında ise Şampiyonanın yapıldığı yıl 14-17 yaşları arasında olanların Poom/Dan Sertifikasına sahip olmak.

(Yorum)
Dünya Gençler Şampiyonasında yaş sınırı güne göre değil yıla göre esas alınır. Şampiyonanın yapıldığı yıl müsabıklar 14-17 yaş sınırında olmalıdır. Örneğin Şampiyona 9 Eylül 2002 yılında yapıldığında, l Ocak 1985 ile 31 Aralık 1988 arasında doğan müsabıklar şampiyonaya katılmaya uygun olurlar.
2. Müsabıkların kıyafetleri
1) Her müsabık WTF tarafından onaylanmış Taekwondo elbisesi (Dobok) ve koruyucuları giyecektir.
2) Müsabık vücut koruyucusu, kafa koruyucusu, kasık koruyucusu ve kol ve ayak koruyucularını müsabaka alanına girmeden giyeceklerdir, kasık koruyucusu, kol ve ayak koruyucularını Doboklarmın altına giyeceklerdir. Müsabıklar WTF tarafından kabul edilen koruyucularını kendileri getireceklerdir.
3. Sağlık Kontrolü
1) WTF tarafından uygun görülen ve teşvik edilen Taekwondo etkinliklerinde ; WTF de kanunlarla anti-doping olarak belirtilen ilaç ve bazı kimyasal maddelerin kullanımı yasaklanmıştır. Bununla birlikte Olimpic oyunlar ve diğer çoklu spor oyunlarındaki Taekwondo müsabakalarında IOC doping kuralları uygulanır.
2) WTF doğruyu öğrenmede gerekli olduğu durumlarda herhangi bir tıbbi testi uygulayabilir, şayet müsabık bu kurala uymayacağını belirtirse ve herhangi bir galip müsabık bu testten geçmeyi kabul etmez ise veya kanıtlanması istenen şeye uymamaya kalkarsa çizelgeden silinir, çizelge kaydı bir sonraki tura aktarılır.
3) Organizasyon Komitesi tıbbi testin uygulamasından sorumlu olacaktır.
4) WTF'' nin anti-doping yönetmeliğinin detayları kanunlarla oluşturulmalıdır.
(Açıklama #1)
Katılan takımın milliyetinden olma : bir müsabık milli takım temsilcisi olduğu zaman onun milliyeti iştirak etmeye başvurmadan önceki ülke vatandaşlığınca kararlaştırılır. Doğruluğu pasaport kontrolü ile yapılır. Bir müsabıkın birden azla milliyete sahip olması uyuşmazlığa neden olur. Müsabık ait olduğu iştirakçi takımı seçecektir.


5. Sıkletler
1. Sıkletler erkek ve bayan olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.
2. Sıkletler aşağıdaki gibi belirlenmiştir

Sikletler
    

Erkekler
    

Bayanlar

Yüzgeç
    

54kg'ı aşmayan
    

47kg'ı aşmayan

Sinek
    

54kg dan fazla 58kg'aşmayan
    

47kg dan fazla 51 kg'aşmayan

Filiz
    

58kg dan fazla 62kg'aşmayan
    

51 kg dan fazla 55kg'aşmayan

Tüy
    

62kg dan fazla 67kg'aşmayan
    

55kg dan fazla 59kg'aşmayan

Hafif
    

67kg dan fazla 72kg'aşmayan
    

59kg dan fazla 63kg'aşmayan

Hafif Orta
    

72kg dan fazla 78kg'aşmayan
    

63kg dan fazla 67kg'aşmayan

Orta
    

78kg dan fazla 84kg'aşmayan
    

67kg dan fazla 72kg'aşmayan

Ağır
    

84kg'ı aşan
    

72kg'ı aşan


3. Olimpik Oyunlar için sıkletler aşağıdaki gibi belirlenmiştir :

Erkekler
    

Bayanlar

58kg'ı aşmayan
    

49kg'ı aşmayan

58kg dan fazla 68kg'aşmayan
    

49kg dan fazla 57kg'aşmayan

68kg dan fazla 80kg'aşmayan
    

57kg dan fazla 67kg'aşmayan

80kg'ı aşan
    

67kg'ı aşan


4. Dünya Gençler Şampiyonası için sıkletler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Sıkletler
Yüzgeç
Sinek
Filiz
Tüy
Hafif
Welter
Hafif Orta
Orta
Hafif Ağır

Sikletler
    

Erkekler
    

Bayanlar

Yüzgeç
    

45kg'ı aşmayan
    

42kg'ı aşmayan

Sinek
    

45kg dan fazla 48kg'aşmayan
    

42kg dan fazla 44kg'aşmayan

Filiz
    

48kg dan fazla 51kg'aşmayan
    

44kg dan fazla 46kg'aşmayan

Tüy
    

51kg dan fazla 55kg'aşnıayan
    

46kg dan fazla 49kg'aşmayan

Hafif
    

55kg dan fazla 59kg'aşmayan
    

49kg dan fazla 52kg'aşmayan

Welter
    

59kg dan fazla 63 kg'aşmayan
    

52kg dan fazla 55kg'aşmayan

Hafif Orta
    

63kg dan fazla 68kg'aşmayan
    

55kg dan fazla 59kg'aşmayan

Orta
    

68kg dan fazla 73kg'aşmayan
    

59kg dan fazla 63kg'aşmayan

Hafif Ağır
    

73kg dan fazla 78kg'aşmayan
    

63kg dan fazla 68kg'aşmayan

Ağır
    

78kg'ı aşan
    

68kg'ı aşan Ağır

(Yorum)
1. Taekwondo turnuvaları, müsabıkların arasında direk fiziksel temasın ve güçlü fiziksel çatışmanın olduğu kurallar dahilinde yapılan yarışmalardır. Müsabıklar arasında eşitsizliğin etkisini azaltmak ve güvenliği sağlama yanında teknik uygulamalarda eşit şartlar yaratmak amacıyla sıkletler sistemi (ağırlık kategorisi) oluşturulmuştur..
2. Erkeğin erkeğe karşı, bayanın bayana karşı yarışması, bayan ve erkekler kategorisine ayrılmasındaki temel kuraldır.
3. Olimpik oyunlar için sikleler Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan mutabakatta belirlenir.

(Açıklama #1)
Aşmama (Tolerans): Ağırlık limiti kesin yüzdelik limitine yerleştirilen ikinci ondalık kısmının kıstası vasıtası ile tarif edilir. Örneğin 50 kg' ı aşmayan 50 kg'a kadar olarak onaylanır. 50.009 ile 50.01 dahil limitin üzerinde olma diskalifiye olma gerekçesidir.
(Açıklama #2)
Üzeri:50.01 kg, 50.00 kg olarak olarak okunur. 49.99 kg diskalifiye olmaya yeterli olmayan
ağırlık olarak sayılır.

6. Sınıflandırma ve Müsabaka Metotları
l. Müsabakalar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
1) Bireysel müsabakalar normal olarak aynı sıklette olan müsabıklar arasında yapılacaktır. Gerektiğinde bir tek sınıflandırma ortaya çıkarmak için birbirine yakın olan sıkletler birleştirilebilir.
2)Takım Müsabakaları: Müsabaka Sistemleri
l)Ağırlık sınıflandırmasına tabi tutularak aşağıdaki sıkletlerde beş (5) müsabık.
Erkekler Bayanlar
54kg'ı aşmayan 47kg'ı aşmayan
54kg dan fazla 63kg'aşmayan 47kg dan fazla 54kg'aşmayan
63kg dan fazla 72kg'aşmayan 54kg dan fazla ölkg'aşmayan
72kg dan fazla 82kg'aşmayan 61kg dan fazla 68kg'aşmayan
82kg'ı aşan 68kg'ı aşan
2)Ağırlık sınıflandırmasına tabi tutularak sekiz (8) müsabık.
3)Ağırlık sınıflandırmasına tabi tutularak dört (4) müsabık (İki yalan sıkletin birleştirilmesi suretiyle sekiz ağırlık sınıflandırılmasının dört ağırlık sıkleti halinde birleştirilmesi.)
2. Müsabaka sistemleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır :
1) Tek elemeli turnuva sistemi
2) Round robin istemi
3 Olimpik Oyunları Taekwondo Müsabakaları müsabıklar arasında bireysel sitemde uygulanacaktır.
4. WTF tarafından kabul edilen tüm uluslararası takım müsabakalarında, 4 müsabıktan aşağı olmamak üzere en az 4 ülke takımının iştirak etmesi, her sıkletin en az dört müsabıktan oluşması halinde geçerli olacaktır., herhangi sıklette 4 müsabıktan aşağı olduğu taktirde resmi netice olarak kabul edilmeyebilir.

(Yorum)
l. Turnuva sisteminde müsabaka ferdi esasa göre oluşturulur. Bununla beraber takım
sıralaması ferdi sıralama toplamı ile tüm puanlama metoduna göre belirlenebilir.
- Puanlama Sistemi
Takım sıralaması aşağıdaki kılavuz toplam puan esas alınarak belirlenecektir.
- Resmi tartıyı geçip Müsabaka sahasına gelen her müsabıka temel bir (1) puan
- Her tur için bir (1) puan (tur atlama da aynı şekilde)
- Her bir altın madalyaya yedi (7) puan
- Her bir gümüş madalyaya üç (3) puan
- Her bir bronz madalyaya bir (1) puan
- İki takımdan fazla takım eşit puan durumunda; 1) kazandığı altın, gümüş, bronz madalya sıralamasına , 2) katılan müsabık sayısına, 3) ağır sıklet kategorisindeki fazla puanına göre üstünlüğüne karar verilecektir.
2. Takım müsabaka sisteminde, her bir takım müsabaka neticesi ferdi talanı neticesi ile belirlenir.
(Açıklama #1)
Ağırlık bölümlerinin bütünleştirilmesi: Bütünleştirme metodu ve bütünleştirilen bölümlerin
adları aşağıda belirtilmiştir:
Bölüm Belirlenen
Yüzgeç (Fin) / Sinek (Fly) Sinek (Fly) (Bütünleşmiş)
Filiz (Bantam) / Tüy (Feather) Tüy (Feather) (Bütünleşmiş)
Hafif (Light) / Hafif orta (Welter) Hafif orta (Welter) (Bütünleşmiş)
Orta (Middle) / Ağır (Heavy) Ağır (Heavy) (Bütünleşmiş)
(Açıklama #2)
Sekiz ağırlık sınıflandırmalı maç ; Sekiz ağırlık sınıflandırmalı maç şeklindeki müsabakaya göre beş veya daha fazla sıklette kazanan takım galiptir. Eşitlik durumunda (dört dört gibi) eşitliği bozmak için takımlar dönüşmek üzere bir temsilci belirleyecektir. Bu şekilde takımın dışında bir müsabık temsil edemez.
(Yorum)
3. Yukarda belirtilen şekilde bütün müsabakalar tamamlanmadan önce takımlardan biri galibiyetlerin çoğunluğunu elde ederse kalan müsabakalarda ilke olarak yapılacaktır. Kaybeden takımın kalan müsabakalara katılmaması halinde kayıtlara bakılmaksızın diskalifiye olmaları nedeniyle sonuç mağlubiyet olarak kayıtlara alınacaktır

7. Müsabaka Süresi
Müsabaka süresi, raundlar arasında bir dakikalık dinlenme süresi olmak üzere erkekler kategorisinde üç dakikalık üç raund olacaktır. Bayanlar ve Dünya Gençler Şampiyonasında, bir dakikalık dinlenme ile ikişer dakikalık üç raund olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte WTF onayı ile raundlar arası bir dakikalık dinlenme ile müsabaka süresi iki dakikalık üç raund olarak kısaltılabilir.

8. Kura Çekimi
1. Kuraların çekimi ilk müsabakadan bir gün önce WTF yetkilileri ve iştirak eden ülke temsilcilerinin hazır olduğu bir anda uygulanacaktır ve kura çekimleri iştirakçi ülkelerin resmiyetteki isimlerinin İngilizce alfabetik sıraya göre Yüzgeç sıkletinden başlayarak yapılacaktır.
2. Kura çekiminde bulunmayan iştirakçi ülke yetkililerinin adına yetkili kılınan görevliler yapacaktır.
3. Ad çekme sıralaması Kafile Başkanları toplantısı kararına göre değiştirilebilir.

9. Tartı
1. Müsabıkların tartılması, müsabaka gününden bir önceki gün tamamlanmış olacaktır.
2. Tartı esnasında; erkek müsabık külot, bayan müsabık külot ve sutyen giymiş olacak. Ancak müsabıkın isteğine uygun olarak çıplak olarak ta tartı uygulanabilir.
3. Tartı bir defa yapılacaktır, ancak müsabaka için belirlenen tartı süresi içinde birincisinde kilosu uygun olmayanlar için bir defa daha tartı hakkı verilecektir.
4. Resmi tartı sırasında diskalifiye olmamak için, resmi olan tartı ile aynı olan bir tartı müsabıkın bulunduğu bir alanda veya tartıya girmeden önceki girişte ön tartı için bulundurulacaktır.

(Açıklama #1)

- Yarışma günündeki müsabıklar :
Organizasyon Komitesi veya WTF tarafından yarışma günü programında yarışacak
müsabıkların listesi olarak açıklanan müsabıklardır.
- Müsabaka günü öncesi:
Tartı için zaman, Organizasyon Komitesince kararlaştırılıp, Kafile Başkanları toplantısında
bilgilendirileceklerdir. WTF öğleden sonra saat 3ile 6 arasında olmasını tavsiye eder.
(Açıklama #2)
Bayan müsabıklar için ayrı bir tartı yeri ayarlanmalı ve tartı bayan görevlilerin
sorumluluğunda yapılmalıdır.
(Açıklama #3)
- Resmi tartı esnasında diskalifiye olma :
Bir müsabık son tartıda diskalifiye olursa müsabıkın iştirakçi puanı kabul edilmez.

(Açıklama #4)
Resmi tartı aracı ile aynı olan tartı aracı:
Tip ve Kalibrasyon bakımından resmi tartı ile aynı olan bir tartı aleti müsabakalar başlamadan
önce Organizasyon Komitesi tarafından sağlanmalıdır.

10. Müsabaka ile ilgili uygulamalar
1. Müsabıkların çağrılması
Müsabakanın programlanmış olan başlangıç saatinden üç dakika önce müsabıkların ismi üç defa anons edilecektir. Müsabakanın programlanmış başlangıç saatinden sonra bir (1) dakika içerisinde müsabaka alanında görünmeyen müsabık çekilmiş sayılacaktır.
2. Fiziksel ve giysi kontrolü
Çağrıldıktan sonra, müsabıklar WTF tarafından tasarlanarak belirli bir noktaya yerleştirilmiş bulunan kontrol masasında fiziki ve giyim bakımından kontrole tabi tutulacak ve müsabık diğer müsabıklara zarar verebilecek herhangi bir malzeme taşımayacak ve bu kontrole itiraz etmeyecek.
3. Müsabaka sahasına giriş
Muayeneden sonra, bir antrenör ile bekleme yerine geçecektir.
4. Müsabakanın başlaması ve sona erdirilmesi
Her raund da müsabaka orta hakem tarafından "Shijak" (başla) komutunun duyurulması ile başlayacak ve hakem tarafından "Keuman" (dur) komutu ile sona erecektir.
5. Müsabakanın başlamasından önce ve sona erdirilmesinden sonra yapılan uygulamalar
1)Müsabıklar karşı karşıya olacak şekilde, orta hakemin "Charyeot" (dikkat) komutu ve " Kyeongrye" (selam) komutu üzerine ayakta birbirlerini selamlayacaklardır. Ayakta yapılacak selamlama, "Charyeot" (dikkat) duruşunda ve belden 30 dereceden daha fazla bir açı ile ileriye doğru eğilerek ve başın 45 dereceden daha fazla eğerek yapılacak ve yumruklar bacakların yanında sıkılı olacaktır.
2)Hakemin "Joon-bi" (hazır ol) ve "Shi-jak" (başla) komutu ile müsabakayı başlatacaktır.
3)Son raund bitiminden sonra, müsabıklar birbirlerine bakacak şekilde kendi yerlerini alacaklar ve ayakta hakemin "Charyeot" (dikkat), "Kyeongrye" (selam) komutu üzerine birbirlerini selamlayacak ve daha sonra ayakta hakemin kararını ilan etmesini bekleyeceklerdir.
4)Orta hakem kazanan tarafı, elini galip tarafa doğru kaldırmak suretiyle ilan edecektir.
5)Müsabıkların çekilmesi. 6. Takım müsabakalarında müsabaka uygulamaları
1)Her iki takım birbirlerine dönük halde sunulan takım düzeninde Müsabık noktası / yeri'nden 1. Sınır Çizgisine doğru sıralanacaktır.
2)Müsabakanın başlangıcından önce ve sona ermesini müteakip uygulamalar bu maddenin 5. fıkrasında belirtilenlere uygun olarak yapılacaktır.
3)Her iki takım müsabaka alanından ayrılacak ve her müsabıkın maçı için belirtilen alanda duracaklardır.
4)Her iki takım da en son müsabakadan sonra hemen müsabaka alanında birbirlerine bakacak şekilde sıraya gireceklerdir.
5)Hakem kazanan takımı, elini galip takım tarafına doğru kaldırmak suretiyle ilan edecektir.

11. Müsaade Edilen Teknikler ve Alanlar
1. Müsaade edilen teknikler
1)Yumruk tekniği: Uygulanan teknik yumruk sıkılarak şahadet ve orta parmağın ön kısmıyla yapılan darbedir.
2)Ayak tekniği: Ayağın bilek altında kalan kısmıyla yapılan darbedir.
2. Müsaade edilen alanlar
1)Gövde: Vücut koruyucusu ile kaplı alana, yumruk ve ayak teknikleri ile yapılan saldırıya müsaade edilir. Bununla beraber vücut koruyucuları ile korunmamış olan sırt alanlarına bu tür saldırılar yapılmayacaktır.
2)Yüz: Kafanın arka tarafı hariç kısmına, sadece ayak teknikleri ile yapılan ataklar müsaade edilir.
(Açıklama #1)
Yumruk teknikleri : Orijinal Kore teknikler terminolojisinde, "Pa-run-ju-mok" terimi doğru
sıkılmış yumruk olarak açıklanabilir. Böylece doğru bir şekilde sıkılmış işaret ve orta parmak
eklemlerinin ön yüzü ile açı düşünülmeden yapılan dikkate değer yumruk tekniğine müsaade edilir.
(Açıklama #2)
Ayak tekniği: Ayak bileğinin alt kısmında kalan bölümü ile yapılan dikkate değer teknikler geçerlidir. Ayak bileğinin üst kısmında kalan bölümler ile kaval kemiği, diz v.b. yapılan ataklara müsaade edilmez.
(Açıklama #3)
Gövde : Alttaki resimde görüldüğü gibi, armpit/köprücük kemiği ve pelvis/kalça kemiği i arasındaki ve vücut koruyucusunun kapladığı alan geçerli atak bölgesidir. Böylece ağırlık sınıfı ve müsabıkların vücut ölçülerine uygun vücut koruyucuları giydirilecektir.
(Açıklama #4)
Yüz : Alttaki şekilde görüldüğü gibi, kafanın arka tarafı hariç, her iki kulak dahil yüzün tamamı.

12. Geçerli puanlar
1. Geçerli puan bölgeleri
1)Gövdenin orta bölümü : Vücut koruyucusu ile kaplı bölge .
2) Yüz : iki kulak dahil yüzün tamamı.
2. Müsaade edilen tekniklerin doğru ve kuvvetli bir şekilde vücudun geçerli puan olan bölgesine tatbik edilmesi halinde puan verilecektir.
3. Geçerli puanlar aşağıdaki şekilde ayrılır :
1) Vücut koruyucusuna atak bir (1) puan,
2) Yüze atak iki (2) puan,
3) Müsabık knock-dovvn olduğunda ve hakemin sayma durumunda ilave bir (1) puanla ödüllendirilir.
4. Maçın sonucu, üç raund da alınan puanların toplamı ile belirlenecektir.
5. Puanların geçersizliği: Müsabık yasaklanmış bir hareketi yaparak puan alırsa aldığı puan silinir.
(Açıklama #1)
Geçerli puan bölgeleri
- Gövde: Sırt bölgesi hariç koruyucunun kapladığı tüm alan.
- Yüz: Kafanın arka tarafı hariç, iki kulak dahil tüm yüz.
(Açıklama #2)
Doğru olarak: Bunun anlamı uygun, geçerli atak tekniği, doğru alana doğru bir şekilde rakibe
tam temas' dır.
(Açıklama #3)
Güçlülük:
a. Elektronik vücut koruyucusunun kullanımında:
Sporcunun sıkletine ve cinsiyetine göre ayarlanmış vuruş gücü limitleriyle kaydedilen puan,
elektronik koruyucu sensörü tarafından güç seviyesi ile ölçülerek puan hanesine yazılır.

b. Elektronik olmayan vücut koruyucusu:
Vuruşun etkisiyle müsabıkın vücudunda ani değişikliğe yol açarak yeterli güç vuruşu gösterilir.
(Görev için yol gösterme)
- "Kye-soo"/Sayma kriteri ilanı
Müsabık yere düştüğünde, orta hakem önce müsabıkın durumunu kontrol eder ve saymaya başlar. Orta hakem saymaya başlayıp, 3'e kadar saydığında yan hakemler ilave bir puan vermiş olacaklar.
- "Knock-down" kriteri
Müsabıkın her iki ayak tabam (ayağın alt kısmı) minderden kesildiğinde.
- "Ayakta yıkılma" kriteri
Ayakta, fakat rakibin vuruşunun etkisi ile sarsılıp, sinmiş hal.
(Açıklama #4)
Geçersiz puan:
Geçersiz teknik veya hareketle alınan puan geçerli sayılamaz, bu bir kuraldır. Bu durumda
orta hakem alınan puanın geçersizliğini el hareketiyle gösterecek ve uygun cezayı verecektir.
(Görev için yol gösterme)
Yukarıdaki durum için orta hakem derhal "Kal-yeo" komutu verip, önce puanın geçersizliğini
el hareketiyle gösterip uygun cezayı ilan edecektir.

13. Puanlama ve yayımlanması
1. Geçerli puanlar hemen kayıt edilmeli ve yayımlanmalıdır.
2. Elektronik olmayan vücut koruyucuları kullanıldığı zaman, geçerli puanlar derhal her bir yan hakem tarafından elektronik puan aleti veya puan kağıdı kullanarak kayıt edilir.
3. Elektronik vücut koruyucusu kullanımı
1)Gövdenin orta kısmında puan alıcı yerlere yapılan geçerli puanlar nakledici elektronik vücut koruyucuları tarafından otomatik olarak kayıt edilir.
2) Yüzün puan alıcı bölgelerine yapılan geçerli puanlar her bir yan hakem tarafından elektronik puan aleti veya hakem kağıdı kullanılarak yazılır.
4. Elektronik puan aleti veya hakem kağıdı kullanılması durumunda geçerli puanlar; iki veya daha fazla sayıda yan hakem tarafından verilmiş olmalıdır.
(Yorum)
Bu kuralların prensibi olarak, puanlar derhal verilecektir. Bu prensip uygulanan puanlama metoduna bakılmaksızın takip edilmelidir.
(Açıklama #1)
Puanlar derhal kayıt edilecektir. Derhal puanlamanın manası puan alcı bir tekniğin uygulanmasından sonra tekniğin derhal ödüllendirilmesidir. Belli bir zaman süresi geçtikten sonra karar verilen puanlar geçerli olarak göz önünde tutulmayabilir.
(Açıklama #2)
Derhal kayıt ve ilan etme : Yan hakemler tarafından verilen bir puan derhal puan tabelasında ilan edilecektir.
(Açıklama #3)
Elektronik sensor ekipmansız vücut koruyucusu kullanımında: tüm puanlama yan hakemin kendi kararına göre yapılmalıdır. Kaydedilen puanlan anında puan tabelasına nakledici elverişli olmadığı zaman puanlar derhal yan hakem puan kağıdına kayıt edilecek ve raund sonunda ilan edilecektir.
(Açıklama #4)
Elektronik vücut koruyucusu kullanımında :
Vücut koruyucusu üzerine yapılan puan alıcı teknik vuruşları otomatik olarak kayıt edilecektir.
Yan hakemler surata yapılan ataklar veya vücut koruyucusunun hedef bölgeleri dışında kalan
alanlara yapılan puan alıcı teknikler neticesinde puan vereceklerdir.
(Görev için yol gösterme)
Yan hakemler, puanlama sistemini dikkate almaksızın, derhal puan verme prensibine
uyacaklardır. Raund sonunda puan verme bu kuralı ihlal eder.

14. Yasaklanmış hareketler
l . Herhangi bir yasaklanmış hareketin cezası orta hakem tarafından ilan edilecektir.
2. Birden fazla yasaklanmış hareketin aynı anda meydana gelmesi durumunda, daha şiddetli
3. olan yasaklanmış hareket ceza olarak verilecektir.
3. Cezalar "Kyong-go" (uyan cezası) ve "Gam-jeom" (eksi puan cezası) diye iki bölüme ayrılmıştır.
4. İki "Kyong-gos" eksi bir (1) olarak sayılacaktır. Ancak, son tek "Kyong-go" genel toplama dahil edilmeyecektir.
5. Bir "Gam-jeom" eksi - bir (-1) puan olarak sayılacaktır.
6. Yasaklanmış hareketler:" Kyong-go" cezası
1) Maç akışını kesintiye uğratmak
a. Sınır çizgisini geçmek
b. Yere düşmek
c. Rakibe sırtını dönerek kaçmak
2) Arzu edilmeyen hareketler
a. Rakibi tutmak
b. Rakibi sarmak
c. Rakibi el veya gövde ile itmek
d. Sakatlanmış gibi yapmak
e. Kafa atma veya diz ile saldırı
f. Kasıklara saldın
g. Ayak veya bacağın herhangi bir kısmına darp veya tekmeleme
h. El veya yumrukla rakibin suratına vurmak
ı.Musabık veya antrenörün maçın akışını engellemesi
j. Maçtan kaçmak/kaçınmak
7. Yasaklanmış hareketler: "Gam-jeom" cezası
1) Maç akışını kesintiye uğratmak
a. Eliyle rakibi iterek veya rakibin ayakla yaptığı atağı kol ile havada tutmak
suretiyle rakibi fırlatıp düşürmek
b. "Kal-yeo" komutundan sonra kasıtlı olarak düşen rakibe saldırmak
c. Kasıtlı olarak rakibin yüzüne yumrukla saldırmak
2) Arzu edilmeyen hareketler
a. Müsabık veya antrenörün, maçın geçici duraklamalarına sebep olan taşkınlık ve davranışlar
8. Müsabıkın müsabaka kuralları veya hakem talimatlarını kasıtlı olarak uymayı kabul etmemesi halinde hakem ceza ile l (bir) dakika sonra müsabıkı mağlup ilan edebilir.
9. Müsabıkın eksi üç (-3) puan alması halinde hakem müsabıkı ceza ile mağlup ilan edebilir.
10. "Kyong-go" ve " Gam-jeom" cezalan üç raund sonundaki puanlamalarda sayılacaktır.
(Yorum)
Yasaklanmış hareketlerin oluşturulmasındaki amaç :
l . Müsabıkları korumak
2. Adil müsabaka yönetimini sağlamak
3. Uygun ve ideal teknikleri teşvik etmek

(Açıklama #1)
Birden fazla yasaklanmış hareketin aynı anda yapması:
Böyle bir durumda sadece daha şiddetli ceza değerlendirilir. Örneğin aynı anda bir "Kyong-
go" cezası ve bir "Gam-jeom" cezası ortaya çıkarsa, "Gam-jeom" cezası verilmelidir. Eğer iki
ihlalinde eşit şiddetli olması halinde verilecek ceza orta hakem kendi insiyatifîni kullanabilir.
(Açıklama #2)
İki "Kyong-gos" eksi bir (1) ceza puanı olarak sayılacaktır. Bununla beraber en son "Kyong-go" 'nün toplam puan içerisinde bir değeri olmayacaktır. Yapılan ihlallerin aynı veya değişik hareketler olup olmadığına ve hangi raund da ortaya çıktıklarına bakılmaksızın her iki "Kyong-gos" eksi bir (-1) puan olarak sayılacaktır.
(Açıklama #3)
Yasaklanmış hareketler: Kyong-go
1. Maçın akışını kesintiye uğratmak
1) Sınır çizgisini geçmek
Müsabıkın iki ayağı da Sınır Çizgisini geçtiğinde, orta hakem derhal "Kyung-go" cezasını verecektir.
2) Yere düşmek
Rakibin yasaklanmış hareketi sebebiyle düşen müsabıka "Kyong-go" cezası verilmeyecek, rakibine ceza verilecek. Bununla beraber müsabık teknik veya atak yaparken düştüğünde "Kyong-go" verilecek. İki müsabıkın düşmesi halinde, kasıtlı düşene veya ilk düşene ceza verilecek.
3) Rakibe sırtını dönerek kaçmak
Rakibin atağından kaçmak için sırtını dönmek; ciddi sakatlanmaya ve adil maç yapma ruhuna uygun olmadığı şeklinde yorumlanarak bu hareket cezalandırılmalıdır. Aynı ceza, rakibin atağından bel seviyesinde eğilerek veya çömelerek kaçmaya da verilmelidir.
2. Arzu edilmeyen hareketler
1) Rakibi tutmak
Bu hareket, rakibin vücudunun bir kısmım, giysisini veya koruyucu malzemesini e ile tutmayı ihtiva eder. Aynı zamanda ayağı, bacağı veya önkollardan birini çengellemeyi de ihtiva eder.
2) Rakibi el veya kol ile sarmak
Rakibin omzunu el veya kol ile sıkıştırmak veya rakibin hareketini kasti olarak engellemek amacıyla rakibin vücudunu kol ile çengellemek. Eğer müsabaka sırasında bu bahsedilen sebeplerle ; kollar rakibin koltuk altını veya omzunun arkasına geçtiğinde ceza mutlaka verilmelidir
3) Rakibi el veya gövde ile itmek
Rakibi el ile itmek veya kollarla iterek düşürmek.
4) Sakatlanmış gibi yapmak
Adil müsabaka ruhuna aykırı durumların cezalandırılması bu alt başlığın konusudur. Bu yaralanmayı abartma veya rakibin hareketini sert göstermek maksadıyla vücudun darbeye maruz kalmamış bir kısmını acıyor gibi göstermek ve oyun içinde zaman geçirmek maksadıyla acıyı abartmaktır. Bu durumda beş (5) saniye aralıklarla iki defa, hakemin talimatlarını dinlemeksizin bu hareketlere devam ederse "Kyong-go" cezası verilecektir.
5) Kafa atma, alın veya diz ile saldırmak
Bu madde rakiple yakın temas halinde kasıtlı kafa atma veya diz ve alınla saldırma ile ilgilidir. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda dizle saldın bu maddeye göre cezalandırılmaz.
a. Rakipler aniden rasgele ayak tekniklerini uygularken,
b. Kasıtsız hareketlerde veya atak sırasında mesafenin uygun olmaması sonucunda
6) Kasığa saldırı
Bu madde kasığa kasıtlı saldın ile ilgilidir. Rakiplerin kasıklara vuruş alacak şekildeki pozisyonları, karşılıklı teknik uygulamalarla oluşan vuruşlarda ceza verilmez.
7) Ayak veya bacağın herhangi bir kısmına darp veya tekmeleme
Bu madde rakibin tekniğim bozmak maksadıyla uyluğa, dize ve inciğe güçlü darp veya tekmeleme ile ilgilidir. Normal oyun sırasında meydana gelen kasıtsız/kazara kontaklar cezalandırılmaz.
8) Yumruk veya elle rakibin yüzüne vurmak
Bu madde rakibin yüzüne yumrukla, bilekle, kolla veya dirsekle vurmayı içerir. Bununla birlikte rakibin dikkatsizliğinden kaynaklanan hareketler, başı fazla alçaltmak veya dikkatsizce vücudun dönmesi gibi durumlar bu maddeyle cezalandıramaz.
9) Müsabık veya antrenörün maçın akışını engellemesi
- Antrenör, kendisine ayrılmış olan yerden maç sırasında karışıklık yaratmak veya müsabaka alanım kasıtlı terk etmek amacıyla ayrıldığında,
- Antrenör müsabaka alanı çevresinde maçın gidişatını engellemek veya hakemin kararını protesto etmek amacıyla gezindiğinde,
- Antrenör veya müsabık puan alıcı hareketi veya puan kesintisini el kol hareketi/mimikler ile gösterdiğinde,
10) Maçtan kaçma/kaçınma
- Müsabıkın amaçsız ataklarla müsabakadan kaçınması hali. Fazlaca savunmada kalma ve fazlaca geri çekilme durumunda ceza verilecektir.
(Açıklama #4)
İki müsabık birbirine fazlaca yakınlaştığında rakibi yumrukla itmeye izin verilir. Bununla
birlikte rakibi düşürmek amacıyla ellerin kullanılması yasaklanmıştır ve ceza verilecektir.
(Açıklama #5)
Arzu edilmeyen hareketlerde "Kyong-go" cezası verilmeden önce "Joo-eui" (Uyan ) verilmesi hakemin taktirindedir. Bununla birlikte "Joo-eui" her raund için maksimum iki defa verilebilir ve üçüncü durumda "Kyong-go" cezası verilecektir. Eğer hareket kasıtlı bulunursa "Joo-eui" verilmeksizin "Kyong-go" cezası verilir. "Joo-eui" maçın akışını engelleyen hareketler için kullanılmaz.
(Açıklama #6)
Yasaklanmış hareketler: "Gam-jeom" cezası
1. Maç akışını kesintiye uğratmak
a) Eliyle rakibi iterek veya rakibin ayakla yaptığı atağı kol ile havada tutmak suretiyle rakibi fırlatıp düşürmek. Rakibin atağım engellemek için vuruş yapan ayağını havada tutmak veya el ile itmek.
b) "Kal-yeo" komutundan sonra kasıtlı olarak düşen rakibe saldırmak
Bu hareket rakibin tehlikeli sakatlanma sebebiyle çok tehlikelidir. Bu tehlike ;
- Düşmüş olan rakip o esnada korumasız bir durumda bulunabilir.
- Düşmüş rakibe uygulanacak herhangi bir tekniğin etkisi müsabıkın pozisyonundan dolayı daha fazladır.
Bu tarz düşmüş olan rakibe saldırgan hareketler Taekvvondo' nun ruhuna aykırıdır ve Taekeondo
müsabakalarına uymaz. Bu bakımdan, kasıtlı ve kasıtsız bu durumlarda ceza verilmelidir. Gam-jeom" cezası düşmüş rakibe saldırdığında veya kasıtlı olarak saldıracakmış gibi davrandığında verilmelidir.
c) Kasıtlı olarak rakibin yüzüne yumrukla saldırmak
Aşağıdakilerden herhangi birini yapan müsabıka hakemin kararıyla "Gam-jeom" cezası verilecektir :
- Yumrukla saldın omuz seviyesinde olduğunda,
- Yumruk saldırısı yukarı doğru yapıldığında,
- Yumruk saldırısı yaralama amacıyla yakın bir mesafeden yapıldığında, karşılıklı teknik şekli değil.
2. Arzu edilmeyen hareketler
a) Müsabık veya antrenörün, maçın geçici duraklamalarına sebep olan taşkınlık ve davranışları
Bu durum, istenmeyen davranışlar, bağırma, hakemi tehdit, hakemin kararını uygun olmayan
bir şekilde protesto etmeyi içerir.Raund arasında müsabık veya antrenör yanlış bur hareket
yaptığında hakem derhal ceza verir ve bu ceza bir sonraki raund kaydına eklenir.
(Açıklama #7)
Hakem rakibi ceza ile mağlup olarak açıklayabilir.
Hakem müsabık veya antrenörün, mücadelenin temel prensipleri, Müsabaka Kurallarının temel kurallarını veya hakemin direktiflerini önemsemez veya ihlal ederse -3 ceza puan olmaksızın rakibi mağlup ilan edebilir. Özellikle, yarışmacı yaralama kasıtlı davrandığında veya hakemin ikazına rağmen göze batan sertlik gösterdiğinde yarışmacı derhal cezalarla mağlup ilan edilmelidir.
(Açıklama #8)
Müsabık -3 puan aldığında hakem onu mağlup ilan eder. -3 puan "Kyong-go" veya "Gam-jeom." Ayrımına bakılmaksızın bütününde -3 puan toplamak anlamına gelir. Müsabık -3 puan biriktirdiğinde, bu müsabık otomatik olarak mağlup olur. Bu durumda hakem diğer müsabıkı şartsız olarak kazanan ilan eder.

15. Üstünlük kararı
l. Eksi puanların düşülmesinden sonra beraberlik durumunda, kazanan taraf üç raund boyunca fazla puan alan müsabık olacaktır.
2. Yukarıdaki l. madde dışındaki beraberlik durumunda (her iki müsabıkında aynı puan ve eksi puan alması) kazanan taraf üç raund boyunca üstünlük esas alınmak suretiyle orta hakem tarafından belirlenecektir.
3. Üstünlük kararı müsabaka süresince gösterilen inisiyatife dayalı olacaktır.
(Açıklama #1)
Ceza puanları ile eşitlik durumunda :
Daha fazla geçerli puan kazanan müsabık müsabakayı kazanır.
(Açıklama #2)
Puanların ve cezaların eşitliği durumunda :
Geçerli bir atakla üç puan kazanan müsabakayı kazanır.
(Açıklama #3)
Üç raund boyunca:
Üstünlük karan ; raund raund üstünlük verilerek maçın sonunda maçın tamamının neticesi
olarak üstünlük belirlenecektir (10 'dan düşerek)
a. Puan durumu (1:0 = 10:8, 3:1 = 10:7)
b. Gam-jeom ceza durumu (-1:0 = 9:10)
c. Geçerli bir atak sonucunda iki puanlı veya üç puanlı atak yapan (10:9)
d. İnsiyatif/göz doldurma' ı gösteren (10:9):
- Maç sırasında rakibe göre teknik üstünlük
- Daha fazla teknik yapmak
- Yapılan tekniğin zorluğu ve zenginliği
- Daha iyi müsabıklık hali sergilemek.

16. Kararlar
1. Nakavt ile galibiyet.
2. Hakemin müsabakayı durdurması /Hakem karan ile galibiyet (RSC)
3. Sayı veya üstünlükle galibiyet
4. Çekilme ile galibiyet
5. Diskalifiye ile galibiyet
6. Hakemin cezalandırıcı karan ile galibiyet
(Açıklama #1)
Nakavt ile galibiyet.:
Geçerli bir teknik uygulaması ile yere düştükten sonra, sekiz (8) 'e kadar sayıldığında müsabakaya devam etme isteğini gösterememesi halinde hakem bu sonucu ilan eder. Müsabıkın müsabakaya devam etmesinin uygun olmadığı hakem tarafından belirlendiğinde bu sonuç 10 saniye geçmeden önce ilan edilebilir.
(Açıklama #2)
Orta hakemin maçı durdurması/Hakem karan:
Hakem veya görevli doktorun kanaatine göre müsabıkın devam edemeyeceği belirlenmiş ise,
bir dakikalık iyileşme süresinden sonra bile müsabıkın, hakemin "devam et" komutunu
dikkate almaması halinde, hakem müsabakanın durdurulduğunu ilan ederek diğer müsabıkı
galip ilan eder.
(Açıklama #3)
Sayı veya üstünlük ile kazanma:
Bu durumda, galip nihai sayı veya üstünlük kararına göre belirlenir.
(Açıklama #4)
Çekilme ile kazanma:
Diğer müsabıkın çekilmesi ile kazanan belirlenir.
a. Bir sakatlanma veya diğer bir sebepten dolayı müsabıkın maçtan çekilmesi
b. Müsabıkın istirahat döneminden sonra maça devam edememesi veya maçın başladığı çağrısına karşılık verememesi hali
c.Maçın kaybedildiğini belirtmek üzere antrenörün havlu atması.
(Açıklama #5)
Diskalifiye ile kazanma:
Bu sonuç müsabıkın tartı sırasında uygunsuzluğu nedeniyle veya müsabaka başlamadan önce
müsabıkın müsabık olma statüsünü kaybetmesi halinde açıklanır.
(Açıklama #6)
7. Hakemin cezalandırıcı karan ile galibiyet:
Bu netice -3 puan birikimi veya müsabaka kuralları 14.8 de açıklamaya göre hakem tarafından ilan edilir.

17. Yere düşme
1. Rakibin uyguladığı teknik nedeniyle tatbik edilen kuvvet sonucu ayağın tabanının dışında vücudun diğer herhangi bir kısmının zemine dokunması hali.
2. Müsabıkın sendelemesi ve maçı sürdürmeye ilişkin herhangi bir niyet veya yetenek gösterememesi.
3. Hakemin tatbik edilen kuvvetli bir teknik sonucu müsabakanın devam edemeyebileceğine kanaat getirmesi.
(Açıklama #1)
Yere düşme :
Müsabıkın yere düşmesi veya sendelemesi yada bir vuruş nedeniyle müsabakanın şartlarına yeterli bir şekilde karşılık verme imkanına sahip olmaması durumu.Bu belirtilenlerin olmadığı durumlarda bile bir temas sonucu devam etmenin tehlikeli olacağı veya müsabıkın güvenliği konusunda bir sorunun olması halinde hakem bunu düşme/knock down olarak yorumlayabilir.

18. Yere düşme durumundaki uygulamalar
l. Müsabık rakibi tarafından yapılan geçerli bir teknik neticesinde yere düşmesi halinde hakem aşağıda belirtilen tedbirleri alacaktır :
1)Hakem "Kalyeo" (ayrıl) ilan ederek saldıranı yere düşen müsabıktan uzakta tutacaktır.
2)Yere düşen müsabıka karşı hakem, "Hanah" (bir)'den "Yeol" (on)'a kadar her biri arasında bir saniye aralıklarla geçen zamanı el hareketleriyle göstermek suretiyle yüksek sesle sayacaktır.
3)Hakemin sayması esnasında müsabıkın ayağa kalkması ve müsabakaya devam etmeyi istemesi halinde, hakem saymayı " Yeodul" (sekiz)'e kadar devam ettirerek müsabıkın kendine gelmesine imkan verecektir.Eğer hakem müsabıkın kendine geldiğine ve devam edebileceğine karar verirse "Kyesok" (devam) komutuyla müsabakayı devam ettirecektir.
4)" Yeodul" (sekiz)'e kadar sayıldığında yere düşen müsabıkın müsabakaya devam etme arzusu gösterememesi halinde hakem nakavt (K.O) ile diğer müsabıkı galip ilan edecektir.
5)Sayma raundun sona ermesinden sonra veya maç süresi sona ermesinden sonra da devam edecektir.
6)Her iki müsabıkında yere düşmesi halinde, hakem müsabıklardan birinin yeteri kadar iyileşmesine kadar saymaya devam edecektir.
7)"Yeol" (on)'a kadar sayıldığında müsabıklardan her ikisinin de iyileşmemesi halinde yere düşme gerçekleşmeden önceki puan durumuna göre galip olan ilan edilecektir.
8)Hakem tarafından müsabıklardan birinin devam etmesinin mümkün olmadığı hükmüne varıldığında hakem saymadan veya sayma sırasında galip olanı kararlaştırabilir.
2)Müsabaka sonrası devam edecek uygulamalar
Müsabıklardan herhangi biri kafasına aldığı darbe nedeniyle nakavt olduysa müteakip otuz (30) günlük sürede müsabaka yapmasına müsaade edilmeyecektir.
Otuz (30) günden sonra yeni bir müsabakaya girmeden önce müsabıkın Ulusal Taekwondo Federasyonu tarafından belirlenen bir doktor tarafından muayene edilmesi sağlanmalı ve müsabıkın iyileştiği, müsabaka yapabileceği onayı alınmalıdır.
(Açıklama #1)
Atak yapanı uzaklaştırmak:
Bu durumda ayakta duran rakip, kendine ait müsabık yerine geri dönecektir. Ancak yere
serilen müsabık müsabık yerinin üzerinde veya yakınında ise rakip kendi antrenör
sandalyesinin önündeki uyarı çizgisinde bekleyecektir.
(Görev için yol gösterme)
Hakem, güçlü bir vuruşun etkisi ile oluşan tehlikeli durumlarda aniden düşme veya sendeleme durumuna karşı devamlı hazırlıklı olacaktır. Bu durumda, hakemin "Kal-yeo" ilan etmesi ve tereddüt etmeden saymaya başlaması gerekir.
(Açıklama #2)
Hakemin sayması esnasında yere düşen müsabıkın kalkması ve müsabakaya devam etmek
istemesi halinde:
Saymadaki esas amaç müsabıkı korumaktır. Müsabıkın "Yeo-dul" (sekiz)'e kadar sayma bitmeden müsabakaya devam etmeyi arzulaması halinde bile hakem "Yeo-dul" (sekiz)'e kadar saymalı ve bundan sonra müsabakayı başlatmalıdır. "Yeo-dul" (sekiz)'e kadar sayma mecburidir ve hakem tarafından değiştirilemez.
* Birden on'a kadar sayma : Ha-nah, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, Il-gop, Yeo-dul, A-
hop, Yeol
(Açıklama #3)
Hakem, eğer müsabıkın iyileştiğine karar verirse "Kye-sok" (devam) ilan etmek suretiyle
müsabakayı devam ettirecektir:
Hakem müsabıkın devam etme yeteneğini saymayı yaparken tespit edecektir. "Yeo-dul" (sekiz) sayıldıktan sonra müsabıkın nihai durumunun son olarak teyit edilmesi sadece prosedür gereğidir ve hakem müsabakayı başlatmadan önce gereksiz yere süreyi geçirmemelidir.
(Açıklama #4)
"Yeo-dul" (sekiz) sayılmcaya kadar yere düşen müsabıkın müsabakaya devam etme arzusunu
gösterememesi halinde hakem Yeol(on)'a kadar sayıp nakavt (KO) ile diğer müsabıkı galip
ilan edecektir. Müsabık yumruklan sıkılı halde doğuş pozisyonunda birkaç defa müsabakaya
devam etme niyetini "Yeo-dul" (sekiz)'e kadar gösteremez ise ilk defa A-hop(dokuz) ve
Yeol(on) sayıldıktan sonra hakem diğer müsabıkı galip ilan etmelidir. "Yeo-dul" (sekiz)
sayıldıktan sonra devam etme arzusu belirtme geçerli sayılmaz.
Müsabıkın "Yeo-dul" (sekiz) sayılmcaya kadar devam etme arzusunu göstermiş olması
halinde bile, hakem müsabıkın müsabakaya devam etme yeteneğinin bulunmadığını belirlerse
saymaya devam edip müsabakanın bittiğini ilan edebilir.
(Açıklama #5)
Hakem tarafından müsabıkın müsabakaya devam edemeyeceğine karar verildiği zaman...; Müsabıkın apaçık tehlikeli bir vuruş aldığında ve acil bir durumda hakem saymayı durdurarak veya saymaya devam ederken ilk yardım isteyebilir.
(Görev için yol gösterme)
a. Hakem sayarken müsabıkın düştüğü durumu gözlemlediğinden müsabıkın iyileşmesinin
teyidi için sekiz sayıldıktan sonra ilave bir süre harcamamalıdır.
b. Müsabıkın açık bir şekilde "Yeo-dul"(sekiz) sayılmasından önce iyileşmesi ve devam etmek istediğini belirtmesi halinde, hakem dikkatli bir şekilde müsabıkın durumunu gözden geçirebilirse de Sağlık tedavisi gereksiniminden dolayı başlama aksar ise ; hakem önce maçı başlatmalı sonra "Kal-yeo"ve "Kye-shi" ilan ederek Madde 19'da belirtilen prosedürü takip etmelidir.

19. Maça ara verme ile ilgili uygulamalar
Bir veya her iki müsabıkın sakatlanması sebebiyle müsabakanın durdurulması gerektiğinde hakem aşağıda belirtilen tedbirleri alacaktır :
1. Hakem "Kalyeo" (ayrıl) komutu ile müsabakayı durduracak, "Kyeshi" (bir dakika tut/askıya al) komutuyla Kayıt Hakemi'ne zamanı durdurup askıya almasını sağlayacaktır.
2. Hakem müsabıka bir dakika içinde ilk yardım görmesi için müsaade edecektir.
3. Bir dakikalık süreden sonra müsabakaya devam etme arzusu gösteremeyen müsabık, hafif sakatlanma söz konusu olan durumda bile, hakem tarafından mağlup ilan edilecektir.
4. Bir dakikadan sonra müsabakanın tekrar başlamasının mümkün olmadığı durumda ; "Gam-jeom" (eksi puan) ile cezalandırılmış olan yasaklanmış bir hareket ile sakatlanmaya yol açan müsabık mağlup olarak ilan edilecektir.
5. Bir dakikadan sonra her iki müsabıkın yer düşüp müsabakaya devam edememesi durumunda, kazanan taraf sakatlanma olmadan önceki puan durumuna göre karar verilecektir.
6. Müsabıkın düşme nedeniyle apaçık tehlikeli bir durum veya şuurunu kaybetmesi ile sağlık durumunda riskli bir durumsa karar verirse hakem müsabakayı hemen durduracak ve ilk yardım yapılmasını isteyecektir. Saldırının "Gam-jeom" (eksi puan ) ile cezalandırılmış olan yasaklanmış bir hareketle yapılması halinde, hakem sakatlanmaya yol açan müsabıkı mağlup olarak ilan eder veya saldırının "Gam-jeom" (eksi puan) ile cezalandırılmamış bir hareket olarak kararlaştırılması durumunda, ara verilmeden önceki puanlar esas alınarak galip olana karar verilir.
(Açıklama #1)
Hakemin, müsabakanın bir sakatlanma nedeniyle veya diğer herhangi bir acil durum dolayısıyla devam edemeyeceğini belirlemesi halinde, hakem aşağıda belirtilen tedbirleri alabilir.
1) Müsabıkın şuurunu kaybetmesi veya ciddi bir sakatlanmasında söz konusu ise zaman önemli görüldüğünde hemen ilk yardım çağrılmalı ve müsabaka bitirilmelidir. Bu durumda müsabakanın sonucu aşağıdaki duruma göre belirlenir :
a. Sonuç "Gam-jeom."cezası hareketi neticesinde ise buna yol açan müsabık mağlup ilan edilecektir,
b. Bu sonucun kabul edilebilen bir hareket veya kaza yada kaçınılmayan bir temas sonucu ortaya çıkması halinde devam edemeyen müsabık mağlup ilan edilecektir,
c. Sonuç, müsabaka ile bağlantılı olarak ortaya çıkmamış ise ; müsabakaya ara verilmeden önceki puanlara dayalı olarak galip belirlenecektir. Eğer ara verme birinci raund içinde olduysa müsabaka geçersiz sayılacaktır.
2) Sakatlanma çok ciddi değilse, "Kye-shi." ilanından sonra gerekli tedavi için müsabıkın bir
dakikalık süresi olacaktır.
a. Sağlık bakımı için izin :
Hakemin sağlık bakımının gerekli olduğuna karar vermesi halinde görevli doktordan
tedavi yapmasını ister.
b. Müsabakanın yeniden başlatılması:
Müsabıkların müsabakaya başlayıp başlayamayacaklarını belirlemek hakeme ait bir karardır. Hakem istediğinde bir dakika içinde müsabıkların müsabakaya başlamalarını isteyebilir. Müsabakaya başlama talimatına uymayan müsabık hakem tarafından mağlup ilan edilebilir.
c. Müsabıkın tedavisi sırasında veya iyileştirme süresi içerisinde, "Kye-shi," ilanından 40 saniye sonra, hakem 5 saniye zaman aralıkları ile sürenin geçen kısımlarını sesli olarak duyurmaya başlar. Bir dakikalık dönem sonunda müsabık yerine dönemez ise müsabakanın sonucu ilan edilmelidir.
d. "Kye-shi," ilan edildikten sonra, görevli doktorun mevcudiyetine bakılmaksızın bir dakikalık zaman aralığına kesin bir şekilde uyulmalıdır. Bununla beraber, doktor tedavisinin gerekli olması ve doktorun olmaması veya ilave tedavi gerekmesi halinde bir dakikalık süre orta hakemin hükmünde uzatılabilir.
d. Bir dakikalık süreden sonra müsabakanın başlatılması imkansız ise, müsabaka karan alt başlık l)a. da belirtilenlere göre tespit edilecektir.
3) Eğer her iki müsabık a dövüşemez durumuna gelir ve bir dakikalık süreden sonra maça devam ,
edemeyecek halde iseler veya acil durumlar ortaya çıkarsa, müsabakanın sonucu aşağıda belirtilen kriterlere göre kararlaştırılacaktır.
a. Sonuç, müsabıklardan birinin "Gam-jeom."ile cezalandırılmış yasaklanmış bir hareketi neticesinde ortaya çıkmış ise, buna yol açan müsabık mağlup ilan edilecektir.. b. Sonuç, herhangi bir "Gam-jeom."ile cezalandırılmış yasaklanmış bir hareket ile bağıntılı değilse, müsabakanın sonucu ; müsabakanın ara verildiği ana kadar puan durumu esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Bununla beraber ara vermenin birinci raund da ise müsabaka geçersiz sayılacak ve müsabakanın tekrar yapılması Organizasyon Komitesi tarafından uygun bir zaman belirlenecektir. Belirlenen tekrar müsabakaya gelinceye kadar müsabıklardan birinin hala müsabaka yapamayacak durumda olması halinde söz konusu müsabık çekilmiş sayılacaktır, c. Eğer sonuç her iki müsabıkında "Gam-jeom."ile cezalandırılmış yasaklanmış bir hareket neticesinde ortaya çıkmış ise iki müsabıkta mağlup ilan edilecektir.
(Açıklama #2)
Yukarda belirtilen prosedürlerin ötesine müsabakanın ertelenmesine ihtiyaç gösteren
durumlar aşağıda belirtilen şekilde işleme tabi tutulacaktır :
1) Kontrol edilemeyen durumların, müsabakanın tehir edilmesini gerektirmesi halinde orta hakem müsabakayı tehir edecek ve Organizasyon Komitesi tarafından verilen talimatları takip edecektir.
2) Müsabakanın ikinci raundun tamamlanmasından sonra tehir edilmesi halinde, müsabakaya devam edilemeyecek ise tehir anındaki puanlara göre müsabakanın sonucu belirlenecektir.
3) Müsabaka, ikinci raund tamamlanmadan önce tehir edilmiş ise, ilke olarak yeni bir müsabaka yapılacak ve üç raund halinde gerçekleştirilecektir.

20. Orta ve yan hakemler
1. Nitelikleri
WTF'ye kayıtlı Uluslar arası hakem sertifikasına sahip olmak.
2. Görevleri
i. Orta hakem
1)Orta hakem müsabaka üzerinde kontrole sahip olacaktır.
2)"Shijak" (başla), "Keuman" (bitti), "Kalyeo" (ayni), "Kyesok" (devam) ve "Kyeshi" (bir dakika), galip ve mağlup, puan kesintileri, ikazlar ve çekilmeler orta hakem tarafından ilan edilecektir. Bütün hakem ilanları sonuçlar teyit edildiğinde yapılacaktır.
3)Orta hakem, belirlenmiş kurallara uygun olarak bağımsız karar verme hakkına sahip olacaklardır.
4)Orta hakem puan vermeyecektir.
5)Berabere veya puan olmayan müsabaka durumunda, üstünlük karan orta hakem tarafından üçüncü raundun sonunda verilecektir, i. Yan Hakemler
1)Yan hakemler geçerli puanlan derhal belirleyeceklerdir.
2) Yan hakemler, orta hakem tarafından talep edildiğinde görüşlerini samimi ve açık bir şekilde ifade edeceklerdir.
3. Kararın Sorumluluğu
Orta ve Yan Hakemlerin kararları nihai olacak ve bu kararlarından dolayı Hakem Kurulu'na karşı sorumlu olacaklardır.
4. Orta ve Yan Hakemlerin kıyafetleri
1)Orta ve Yan Hakemler WTF tarafından belirlenmiş kıyafetleri giyeceklerdir.
2)Orta ve Yan Hakemler müsabakayı engelleyecek herhangi bir malzemeyi sahaya getirmeyecek ve üzerlerinde taşımayacaklardır.

21. Kayıt hakemi
Kayıt Hakemi, müsabaka süresini, raund arası süreleri ve duraklamaları tutacak, aynı zamanda verilen puanlar ve/veya eksi puanların kayıt ve duyuru işlerini yapacaktır.

22. Görevlilerin tayin edilmesi
l)Görevlilerin Teşkili
1)Elektronik vücut koruyucusu olmaması durumu: Görevliler l orta hakem ve 3 yan hakemden teşkil edilir.
2)Elektronik vücut koruyucusu olması durumunda:
Görevliler l orta hakem ve 2 yan hakemden teşkil edilir.. 2. Görevlilerin tayin edilmesi
1)Orta ve yan hakemlerin görevlendirmesi müsabaka cetvellerinin tamamlanmasından sonra yapılacaktır.
2)Orta ve yan hakemlerin müsabıkla aynı milliyetten olduğu bir müsabakada görevlendirilme yapılmayacaktır. Bununla beraber görevlendirilen hakemlerin sayısı yeterli olmadığı zaman yan hakemler için istisna yapılacaktır. .
(Yorum)
Niteliklerin, görevlerin, Organizasyonun v.s. nin detayları WTF''nin Uluslararası Hakemler
Yönetimi Yönetmeliğinde bulabilirsiniz.

23. Müsabaka kurallarında belirtilmemiş olan diğer konular
Yarışma anında yazılı kurallarla belirlenmemiş konular ortaya çıkarsa, bunlar aşağıda belirtildiği şekilde giderilecektir.:
1. Müsabaka ile ilgili konular, hakem komitesi ortak karan ile belirlenecektir..
2. Müsabakadaki özel hallerde İcra Konseyi veya onun görevlendirdiği konsey karar verir.
3. Organizasyon Komitesi, her ringde maçların kayda alınması için hazırlık yapar.

24. İtiraz
l. İtiraz Hakem Komitesinin Teşkili
1)Üyelerin nitelikleri: WTF Yönetim Kurulu üyesi veya WTF Başkan ve Genel Sekreteri tarafından tavsiye edilen Taekwondo tecrübesine sahip kişi. Teknik delegelerden birisi ofis yönetim üyesi olmalı.
2)Teşkil: Bir başkan ve altı (6) dan az üye artı Teknik delege.
3)Tayin Usulü; İtiraz Komitesi başkan ve üyeleri WTF Genel Sekreterinin tavsiyesi ile WTF Başkanı tararından tayin edilecektir
l. 2. Sorumluluk : İtiraz Komitesi, itiraz edilen kararlar hakkında yanlış kararların düzeltilmesini yapacak, görevlilerin yanlış karar veya yanlış davranışları ilgili olarak disiplin tedbirleri alacak ve neticelerini WTF Sekreterliğine gönderecektir. İtiraz Komitesi müsabaka yönetimi ile ilgili olan konularda aynı zamanda Olağanüstü Ceza Kurulu'na yetki verebilir.

3. İtiraz Usulü:
1)Bir karara itirazın olması halinde, delege/temsilci ilgili müsabaka bitiminden on (10) dakika içerisinde tayin edilen ücret ile birlikte itiraz komitesine kararın yeniden değerlendirme başvurusunu (itiraz başvurusu) yapmalıdır.
2)Yeniden değerlendirme müzakeresi müsabıkla aynı milliyeti taşıyan üyeler haricinde yerine getirilir ve müzakere üzerinde karar verme çoğunluk yöntemi ile yapılacaktır.
3)İtiraz Komitesinin üyeleri, müsabakanın hakemlerini olayın teyidi için çağırabilir.
4)İtiraz Komitesinin karan son olacak ve daha başka bir makama başvuru olmayacaktır.
4. Ceza Prosedürü
1) Aşağıdaki davranışlardan herhangi biri antrenör veya müsabık tarafından yapıldığında WTF Başkanı veya Genel Sekreteri (bunların yokluğu/bulunmaması durumunda Teknik Delege) Olağanüstü Ceza Kurulu'ndan konuyla ilgili görüşme talebinde bulunabilir.
a) Müsabakanın yönetimine müdahale etmek veya izleyicileri aynı sebeple tahrik etmek.
b) WTF ve Organizasyon Kurulu tarafından yönetilen müsabakaya müdahale etmek.
c) Karar üzerinde haksız bir etki kullanmak maksadıyla yanlış söylenti/dedikodu yaymak.
2) Karar makul olduğunda, Olağanüstü Ceza Komitesi konu üzerinde müzakere yapar ve hemen disiplin hareketinde bulunur. Görüşmenin sonucu halka anons edilecektir ve daha sonra WTF Sekreterliğine rapor edilecektir.
3) Olağanüstü Ceza Komitesi olayların doğrulanması için ilgili kişiyi resmen çağırabilir.
(Yorum)
Her bir İtiraz komitesi en az uygun beş (5) üyeden teşkil edilecektir. Üye sayısı beş'den fazla
ise komite tekli sayıda olmalıdır.
(Yorum #1)
Aynı milliyetten olan üyelerin hariç olması... :
Eğer itiraz komitesi içerisindeki görevliler arasında müsabıklarla aynı milliyetten olan varsa
bu üyeler komiteden ayrı tutulmalıdır. Her durumda kurul üyeleri sayısı tekli olmalıdır. Eğer
Başkan uygun değilse geri kalan üyeler kendi arasında geçici bir başkan seçmelidir.
(Yorum #2)
İtiraz Komitesi Başkanı, Teknik Delege'den görevli hakemlerin değiştirilmesini tavsiye edebilir :
Teknik Delege, İtiraz Komitesi Başkanı'nın talebi ile Hakem Başkanı'na hakemlerin
değiştirilmesi ile ilgili talimat verebilir.

(Açıklama #3)
Müzakere usulleri :
1. İtiraz müracaatından sonra, itiraz muhtevasının "kabul edilebilir" veya kabul edilemez" kriterlerine göre düzenlenmesi gereklidir.
2. Gerektiğinde, orta hakem veya yan hakemlerden görüşlerini alabilir.
3. Gerektiğinde, Komite yazılı veya görsel kayıtlı bilgileri kararın kanıt malzemesi olarak yeniden tetkik edebilir
4. Müzakereden sonra, komite gizli oylama yaparak çoğunluk kararını belirtir.
5. Başkan müzakere neticesi ile ilgili herkesin anlayacağı bir şekilde teferruatlı bir rapor verecektir.
6. Kararın uygulanması:
1) Müsabaka sonuçlarının belirlenmesindeki hatalar, müsabaka puanlarımın hesaplanmasındaki hatalar veya müsabıkın yanlış belirlenmesi, kararın ters çevrilmesi ile sonuçlanır.
2) Kuralların uygulanmasındaki hatalar :
Komite tarafından hakemin müsabaka kurallarını uygularken açık bir şekilde hata
yapmış olduğu belirlendiğinde, hatanın sonucu düzeltilerek hakem cezalandırılır.
3) Gerçeklere dayalı hükümlerde yanlışlık : vuruşun etkisi, hareketin şiddeti veya uygulamadaki kasıt, beyana ve alana ilişkin olarak hareketin zamanlaması gibi karara ilişkin açık hata olduğu komite tarafından belirlendiğinde, bu karar değiştirilmeyecek ve hata yapan görevli hakemler cezalandırılacaktır.
(Açıklama #4)
Olağanüstü Ceza Komitesi:
Ceza müzakere prosedürü itiraza ve ceza detayları Ceza talimatları ile uygun olacaktır.

 

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.